Rekonštrukcia úspešne pokračuje

Rekonštrukcia diaľkovej súpravy Viedenskej električky úspešne pokračuje.

Na lokomotíve boli kompletne rozobraté podvozky, vybraté štyri trakčné motory, rozobraté pružnice a ich závesy. Rám podvozkov bol kompletne ošetrený a opieskovaný.
Jednotlivé nápravy boli spolu s pružnicami podrobené defektoskopii. Záver je, že podvozková časť je v perfektnom stave. Kvalitná práca sa pozná aj po 106 rokoch.

Vozeň sa dočkal nového nosného rámu. V súčasnosti už boli kompletne vymenené všetky časti dreveného nosného rámu. Strecha to vydržala a tak vo vozni môžeme pokračovať ďalšími časťami ako je podlaha. Následne pristúpime k stavbe vnútorných priečok.

Ako pokračujú práce si môžeš pozrieť vo fotogalérii.
Viac informácií nájdeš v časti Obnova