Na pokračovanie obnovy legendy potrebujeme Tvoje DVE/TRI percentá

Chceš vidieť opäť niekedy legendárnu Viedenskú električku v uliciach Bratislavy?
Náš plán je vrátiť Viedenskú električku na trať. Pokračujeme v jej obnove!

Obnova lokomotívy P.O.H.É.V. GANZ Eg 6 a vozňa L.W.P. Ringhoffer BCDFa 1400.

Ako by vlastne mal vozeň BCDFa 1400 vyzerať?

B 2. trieda
C 3. trieda
D služobný/batožinový oddiel
F poštový oddiel
a štvornápravový vozeň

zľava: oddiel druhej triedy, batožinový/služobný oddiel, poštový oddiel, oddiel tretej triedy

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

 • ak si zamestnanec, požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15. 2. 2021) a o vystavenia tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  Toto tlačivo potom treba spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska do 30. apríla 2021.
  V tlačive sa do políčka Rok: uvádza obdobie, za ktoré sa platí daň, t. j. rok 2020.
 • ak si fyzická osoba podávajúca si sama daňové priznanie
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) za zdaňovacie obdobie 2020
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2020
 • ak ste právnická osoba
  Daňové priznanie právnických osôb do 31. marca 2021

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Názov/Obchodné meno: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy
Forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30791669
Ulica sídla: Lužná 3825/5, 851 04 Bratislava
Bankové spojenie: SK 32 0900 0000 0006 3550 5694
SWIFT: GIBASKBX
Informácie z notárskej komory nájdeš tu
Informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií nájdeš tu
Dátum vzniku: 12. 10. 2000
Registračné číslo:
VVS/1-900/90-17301

Ďakujeme za všetky (aj doterajšie) príspevky na rekonštrukciu a podporu našej činnosti.

Viedenská električka prechádza Starým mostomviedenska-elektricka-jc