Venuj DVE alebo TRI percentá na obnovu legendárnej Viedenskej električky

Obnova lokomotívy P.O.H.É.V. GANZ Eg 6 a vozňa L.W.P. Ringhoffer BCDFa 1400 a P.O.H.É.V. Gk 202.

Súprava diaľkového vlaku Viedenskej električku, ktorý obnovujeme

Žiaľ aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu COVID-19 zastavila práce na ďalšej obnove.
Budeme radi ak nám venuješ svoje 2 % alebo 3 % percentá zo zaplatenej dane z príjmu.

Názov/Obchodné meno: Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy
Forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30791669
Ulica sídla: Lužná 3825/5, 851 04 Bratislava
Bankové spojenie: SK 32 0900 0000 0006 3550 5694
SWIFT: GIBASKBX
Informácie z notárskej komory nájdeš tu
Informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií nájdeš tu
Dátum vzniku: 12. 10. 2000
Registračné číslo:
VVS/1-900/90-17301

Ďakujeme za všetky (aj doterajšie) príspevky na rekonštrukciu a podporu našej činnosti.