Obnova električkovej lokomotívy Ganz P.O.H.É.V. Eg 6

Okrem rekonštrukcie osobného vozňa Ringhoffer L. W. P. BCDFa 1400, ktorého konštrukciu staviame úplne nanovo, pokračujeme aj druhou fázou obnovy električkovej lokomotívy Ganz
P. O. H. É. V. Eg 6.
Ide o tzv. menej viditeľnú časť, avšak veľmi dôležitú.

Lokomotíva bola vyviazaná na zdvihákoch a odpojená od oboch podvozkov a trakčných motorov. V súčasnosti budú realizované defektoskopie podvozkov a jednotlivých častí – kolies a pružín, diagnostika trakčných motorov, ktorá určí prípadný rozsah ich opravy, najmä z hľadiska finančnej náročnosti, kontroly a opravy brzdového príslušenstva, montáž tretieho električkového spriahadla a ďalšie iné „neviditeľné“ práce.

Zároveň pokračujeme aj v obnove vozňa, kde zhotovujeme jednotlivé drevené časti, ktoré budú neskôr zmontované.

Fotografie z obnovy