VIDEO: Viedenská električka v súčasnosti

Prečítajte si ako pokračuje príbeh Viedenskej električky, ktorá sa prvýkrát v dejinách nášho mesta objavila na začiatku roku 1914.

V druhej časti našej spolupráce s Národným osvetovým centrom portálom Slovakiana – portálom kultúrneho dedičstva Slovenska sme pripravili blog o tom ako vyzerá Viedenská električka dnes. Čo všetko je sme už urobili a robíme preto, aby sme túto unikátnu technickú pamiatku zachovali aj naďalej.

Blog: Viedenská električka: príbeh pokračuje

Pozrite si video o tom ako Viedenská električka vyzerá dnes, a čo všetko bolo potrebné urobiť preto, aby sme dnes mali čo opravovať. A čo nás čaká v budúcnosti? Dozviete sa vo videu.