Viedenská električka v Československom dopraváku

Pred dvoma rokmi jeden z našich členov Peter Martinko nadviazal kontakt s redakciou prestížneho českého dopravného magazínu Československý Dopravák. Výsledkom spolupráce bol obsiahly štvorčasťový článok o histórii projektu bratislavského metra, ktorý bol publikovaný v číslach 4/2016, 5/2016, 1/2017 a 2/2017 tohto časopisu.

V ostatnom čísle časopisu Československý Dopravák (1/2018) sme dostali rozsiahly priestor (25 strán zo 100) na publikovanie histórie legendárnej bratislavskej Viedenskej električky, čo nie je bežnou praxou zo strany väčšiny redakcií. Tento priestor a viac než luxusnú ponuku sme samozrejme maximálne využili a výsledkom je (z nášho pohľadu) skrátený prehľad histórie tejto bezosporu zaujímavej lokálnej dráhy v rozmedzí rokov 1898 až 2018. Túto dráhu môžeme bez zaváhania označiť za predchodcu dnešného dopravného systému Tram-Train, ale taktiež ju môžeme označiť jedným slovom ako Interurban (medzimestská električka). Jej história patrí do kultúrneho dedičstva Rakúska, Maďarska (lebo Uhorské kráľovstvo), Čiech (lebo Československo) a samozrejme Slovenska, čo je svojím spôsobom taktiež jeden z viacerých unikátov tejto dráhy 🙂

Zoznam predajní na území Čiech a Slovenska, kde je možné si časopis Československý Dopravák 1/2018 zakúpiť.

Šéfredaktorovi časopisu Československý Dopravák Ing. Liborovi Hinčicovi týmto ďakujem za skvelú spoluprácu pri publikačnom procese článkov s témou bratislavského metra a bratislavskej Viedenskej električky.