Historický okamih: po 81 rokoch sa v Bratislave objavila súprava Viedenskej električky

HISTORICKÝ OKAMIH: Spriahnutie diaľkového vlaku Viedenskej električky po 81 rokoch.
Poslednýkrát bola táto súprava v Bratislave v júni 1935.

Od 1. januára 1935 prevzala Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť prevádzku lokálnej elektrickej železnice Bratislava – krajinská hranica. S cieľom zjednotenia oboch prevádzok, teda mestských električiek a lokálnej dráhy, prebehla v čase od 29. 7. 1935 do 30. 12. 1935 prestavba lokálnej trate na rozchod 1 000 mm. Tým sa skončilo bez päťročnej prestávky 21 rokov trvajúce obdobie priameho spojenia Viedenskej električky z centra Viedne do centra Bratislavy. Skončila sa tiež možnosť vedenia nákladných vlakov. (Zdroj: http://pohev.imhd.sk)

Od 4. 1. 1936 začala premávka električkovej linky E na rozchode 1 000 mm z Fochovej ulice (dnes Medenej) na hraničný prechod Petržalka – Berg. Tu cestujúci vystúpili, prešli cez staničnú halu a nastúpili do pristaveného vlaku smerujúceho do Viedne.

Súprava diaľkového vlaku Viedenskej električky na Rendezi

Súprava diaľkového vlaku na Rendezi
Foto: Erik Žiak