Medzimestské spojenia: Viedeň – Bratislava

Od 12. apríla 2018 bude vo viedenskom Technickom múzeu výstava Medzimestské spojenia: Viedeň – Bratislava.

V rámci výstavy budú prezentované významné viedenské mestské železnice: Mestská železnica (Stadtbahn) Otta Wagnera a pôvodná medzimestská železnica v štýle Interurban známa aj pod názvom Viedenská električka alebo Pressburgerbahn.

Náš klub sa podieľal na príprave spomínanej výstavy. V rámci prezentácie histórie bratislavského (prešporského) úseku Viedenskej električky sme poskytli viedenskému Technickému múzeu niekoľko skenov pohľadníc a fotografií, ktoré budú vystavené na veľkoplošných paneloch v časti prezentujúcej Bratislavu. V rámci expozície budú vystavené aj niektoré naše artefakty: cestovné doklady z našich súkromných zbierok.

Hlavným exponátom prezentujúcim históriu Viedenskej električky je pôvodný osobný diaľkový vozeň L.W.P. Ringhoffer BCa 1201, ktorý v rokoch 1914 až 1935 premával medzi centrami oboch dunajských metropol. Vozeň pre účely výstavy zapožičalo Eisenbahnmuseum zo Schwechatu.
Fotografie vozňa sú z inštalácie výstavy k 19. marcu 2018. Vzhľadom na jeho rozmery bol prvým inštalovaným exponátom k tejto téme.
Zaujímavosťou vozňa je jeho riešenie do vystavovateľného stavu. Na jednom konci sú ponechané železničné nárazníky, ktoré boli na vozeň namontované po skončení jeho prevádzky na trati Viedenskej električky. Po odkúpení ho prevádzkovala spoločnosť Stern und Hafferl. Na opačnom konci vozňa je namontované len centrálne spriahadlo električkového typu, teda stav, ktorý zodpovedá jeho prevádzke na trati medzi Viedňou a Bratislavou.

Výstavu vhodne dopĺňa aj ďalší exponát viedenského Technického múzea, lokomotíva 1060.001, pôvodne určená pre trať Mittenwaldbahn. Tento typ lokomotív bol vyrobený v roku 1912 v počte deviatich kusov, ktorým pridelili čísla 1060.001 až 1060.009. V roku 1913 boli pre potreby nákladnej dopravy medzimestského úseku Viedenskej električky vyrobené ďalšie tri lokomotívy tohto typu, ktoré dostali čísla 1060.010 až 1060.012. Na trati Viedenskej električky boli vedené pod evidenčnými číslami Ewl 1 až Ewl 3. Zo všetkých dvanástich vyrobených kusov týchto lokomotív sa dodnes zachoval len tento jediný exemplár, ktorý je súčasťou zbierky viedenského Technického múzea.

Viac informácií o výstave nájdete na stránke Technického múzea vo Viedni

Pozrite si aj video z príchodu vozňa do Technického múzea

Autor fotografií: Peter Martinko