Aktuálne

Pokračujeme s rekonštrukciou lokomotívy Ganz P.O.H.É.V. Eg 6
Po dokončení prvej fáze jej obnovy v roku 2014 bola lokomotíva prevažne vystavená v exteriéri. V súčanosti je už potrebné opraviť lak a obnoviť jej náter.

Rekonštrukcia osobného vozňa Ringhoffer L.W.P. BCDFa 1400
Po jeho odkúpení a dovezení z Rakúska v roku 2016, sme v ďalšom roku začali jeho rekonštrukciu. Nosná konštrukcia žiaľ bola v oveľa horšom stave ako sme predpokladali.
Po kompletnom odstrojení vozňa sme postupne nanovo vyrobili jeho nosný rám.
Jeho rekonštrukciu zastavila pandémia COVID-19. V súčanosti sa snažíme získaním finančných prostriedkov znovu naštartovať jeho rekonštrukciu.

 

Podvozok z krytého nákladného vozňa Ganz P.O.H.É.V. Gk 202
Je vystavený ako exponát v Slovenskom technickom múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave.
V budúcnosti (bližšie časovo neurčenej) plánujeme jeho rekonštrukiu a opätovné zakrytie.

Kalendár Viedenská električka 2024
Jubilejný 110. ročník od začatia premávky na legendárnej trati medzi Prešporkom a Bratislavou si okrem iného pripomenieme aj kalendárom s kreslenými obrázkami, ktoré sú zhotovené
z dobových pohľadníc a na základe doteraz známych faktov.
Kalendár vzníkol na základe verejnej zbierky – podpory cez Startlab.

Podujatia k 110. výročiu začatia premávky Viedenskej električky
V spolupráci s rakúskymi partnermi Eisenbahnmuseum Schwechat, ACS-Culture, projektom baum_cityregion, Slovenským technickým múzeom – Múzeom dopravy v Bratislave a Železničným múzeom Slovenskej republiky pripravujeme sériu podujatí, kde si pripomenieme toto legendárne spojenie, o ktorom nielen v Bratislave, ale aj v celom podunajskom regíóne až do Viedne hovoria celé generácie. Fenomén Viedenskej električky chceme predstaviť viacerými atraktívnymi formami.

Podieľajte sa na obnove prešporskej legendy Viedenskej električky, ktorú poznajú celé generácie Prešpurákov. Môžete nám poslať ľubovolný finančný príspevok na účet.
Bankové spojenie: č. účtu: SK32 0900 0000 0006 3550 5694
SWIFT: GIBASKBX, BIC: GIBASKBXXXX

Ďakujeme, robíme to aj pre vás.