Kontakt

Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy
občianske združenie

Dátum vzniku – zápisu organizácie do príslušného registra: 12.10.2000
Registračné číslo z príslušného registra: VVS/1-900/90-17301

IČO: 30791669
DIČ: 2023493439
IČ DPH: nie sme platca DPH
Lužná 3825/5, 851 04 Bratislava
e-mail: kpmhard@gmail.com
facebook: www.facebook.com/viedenskaelektricka www.facebook.com/klubpriatelov

Bankové spojenie: č. účtu: SK32 0900 0000 0006 3550 5694
SWIFT: GIBASKBX, BIC: GIBASKBXXXX

Predsedníctvo
predseda – Michal Milata
podpredseda – Roman Delikát
podpredseda – Vladislav Pastucha

Zaujali sme vás? Napíšte nám 🙂