O nás

Zaoberáme sa históriou, súčasnosťou a budúcnosťou mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, pomáhame záchrane a obnove technických historických pamiatok v Bratislave a okolí. Participujeme na pripravovaných projektoch smerujúcich k podpore verejnej hromadnej a ekologickej dopravy.

Organizujeme prednášky, výstavy, verejné diskusie, nostalgické jazdy a iné podujatia pre verejnosť. Publikujeme články v domácich a zahraničných elektronických a printových médiách.

Okrem nášho aktuálneho projektu záchrany a obnovy Viedenskej električky sa aktívne podieľame aj na dopravných projektoch v Bratislave, popularizácie verejnej dopravy, napríklad v rámci Európskeho týždňa mobility.

V spolupráci s partnerskými organizáciami v Rakúsku a Maďarsku zhromažďujeme a prezentujeme verejnosti historické informácie o spoločnom fungovaní dopravných systémov ako aj rozvoj súčasných moderných spôsobov mestskej a regionálnej hromadnej dopravy.