Obnova zastávky Viedenskej električky – Petržalka – výhybňa

Po lokomotíve sme objavili ďalšiu vzácnosť – pozostatky zastávky legendárnej Viedenskej električky, ktorá premávala v rokoch 1914 až 1945. Spolu s Bratislavským okrášľovacím spolkom, za podpory mesta, mestskej časti a dopravného podniku sme obnovili rokmi zabudnutú zastávku. Pribudla lavička na sedenie a cyklostojany. Zároveň bol spracovaný zámer na konzerváciu a obnovu pamiatky pod dohľadom pamiatkárov.