Návrat historického vozňa do Bratislavy po 81 rokoch

Po takmer päťročnom úsilí sa nám podarilo doviezť do Bratislavy po 81 rokoch naspäť vozeň legendárnej Viedenskej električky výrobený v roku 1913. Teší nás to o to viac, že v tomto prevedení sa z troch kusov zachovali len dva. Áno, ten druhý máme v Bratislave 🙂

Privezenie vozňa sa tešilo obrovskému záujmu médií. Chceme sa poďakovať Radovi Števčíkovi, bez ktorého pomoci by tu vozeň nebol, Jakubovi Ďurindovi z KOTP za jeho pomoc pri záchrane vozňa, ale aj za spoluprácu pri záchrane lokomotívy P.O.H.É.V Ganz Eg 6, mestu Bratislava za možnosť doviezť vozeň do centra mesta a ostatným, ktorí nám darovali DVE percentá alebo prispeli finačnými darmi či inou formou spolupráce.

Do júna je možné si ho pozrieť v areáli MDC ŽSR, neskôr bude odtiahnutý do Topoľčian, kde sa vo firme Jozef Majtáň stroj-mat podrobý komplexnej rekonštrukcii.

Vozeň Viedenskej električky po 81 rokoch opäť v Prešporku, na mieste odkiaľ v lete roku 1935 poslednýkrát odišiel

Príchod vozňa Viedenskej električky na miesto, kde bol poslednýkrát v roku 1935

Video: Marián Kukelka

Klub ochrany technických pamiatok, s ktorým spolupracujeme už od záchrany lokomotívy GANZ Eg 6 priniesol peknú reportáž aj o tom, čo všetko predchádzalo privezeniu vozňa do Bratislavy.

Chceme poďakovať najmä Jakubovi Ďurindovi z KOTP za jeho pomoc pri záchrane oboch technických pamiatok, ktoré už máme v Bratislave.