Klub priateľov oslavuje 20 rokov

Občianske združenie Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy oslavuje svoje dvadsiate narodeniny. Práve 20. decembra 2000 sa uskutočnila prvá slávnostná schôdza, ktorá zavŕšila viacročné snaženie nadšencov dopravy združiť svoje sily a pomôcť rozvoju verejnej hromadnej dopravy nielen v 
Bratislave.

Pred dvadsiatimi rokmi nebola situácia pre fanúšikov verejnej dopravy vôbec ľahká. Komunikácia a zdieľanie informácii s prevádzkovateľmi verejnej dopravy prakticky neexistovala. Nadšenci boli často odkázaní na neoverené informácie prostredníctvom svojich známych, dnes legendárne fotografie vznikali doslova „cez plot“ a cestovné poriadky „na internet“ sa prepisovali na tvrdo ručne.


Pôvodné logo

V priebehu roku 1999 vrcholili snahy založiť občianske združenie, ktoré by združilo nadšencov pre hromadnú dopravu a umožnilo im pravidelný kontakt s Dopravným podnikom Bratislava. Vďaka pochopenie vtedajšieho vedeniu podniku, ale najmä mnohým ďalším zamestnancom sa otvorili dvere novej spolupráci. Pod zakladateľskú listinu klubu sa podpísali: Vratislav Vingálik, Michal Klátik, Marek Rychnavský a Michal Milata.

Na základe prvej dohody s Dopravným podnikom Bratislava bolo možné uskutočňovať pravidelné stretnutia členov klubu na pôde podniku, členom boli vydané preukazy, na základe ktorých boli oprávnení navštíviť jednotlivé prevádzky a pýtať si informácie. Práve výmena informácii sa ukázala ako dôležitá a dlhodobo absentujúca.

V prvých rokoch pôsobenia združenia sa činnosť zameriavala na pravidelnú výmenu informácii (aj prostredníctvom časopisu Klubista), organizovanie rôznych výročí, ale aj pomoc dopravnému podniku vo forme zabezpečovania sprievodcov a spoluorganizátorov pri rôznych dopravných akciách. Neskôr pribudli prednášky, výstavy, verejné diskusie, nostalgické jazdy a iné podujatia pre verejnosť. Klub bol od začiatku otvoreným združením, na pôde ktorého sa rozvíjali aj ďalšie platformy, ktoré sa neskôr vydali svojou cestou. Medzi tie najúspešnejšie určite patria stránky imhd.sk.

Medzi najúspešnejšie projekty združenia patrí záchrana vozidiel legendárnej Viedenskej električky, ktorá bola dopravným fenoménom nášho mesta v prvej polovici storočia. Od roku 2011 sa na Slovensko podarilo postupne vrátiť významnú časť vozidiel vyrobených špeciálne pre vtedajší Prešporok. Do zbierky patria: Električková lokomotíva P.O.H.É.V. GANZ Eg 6, osobný vozeň Ringhoffer BCDFa 1400 a nákladný vozeň P.O.H.É.V. GANZ Gk 202.

Krátke poobhliadnutie na činnosť klubu 2000 2020

40. rokov expresov v Bratislave

Nostalgická jazda s električkou Ganz #104

Záchrana vozidiel Viedenskej električky