Na zastávke Viedenskej električky si oddýchnete ako v roku 1914

Pred vyše rokom sa nadšencom z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy podarilo nájsť pozostatky zastávky legendárnej Viedenskej električky, ktorá premávala v rokoch 1914 až 1945. Spolu s Bratislavským okrášľovacím spolkom, za podpory mesta, mestskej časti a dopravného podniku, obnovili rokmi zabudnutú zastávku. Pribudla lavička na sedenie a cyklostojany. Zároveň bol spracovaný zámer na konzerváciu a obnovu pamiatky pod dohľadom pamiatkárov.

cmg1534-petrzalka-vyhybna
Príjazd Viedenskej električky CMg 1534 na zastávku Petržalka výhybňa okolo roku 1934

„Aktuálne návštevníkov poteší zrekonštruovaná dlažba z roku 1914, na ktorú sa nám podarilo získať finančné prostriedky“, informuje Michal Milata, predseda Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy. V blízkej budúcnosti by radi obnovili pôvodný oporný múr, zábradlie či domček zastávky. Všetko však závisí od finančných možností.

Rekonštrukcia a konzervácia historickej terazzovej dlažby vyšla združenie na 580 eur, polovicu z tejto sumy prispel vo forme súkromného daru starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Zvyšok financoval spolok z vlastných zdrojov.

Zastávka Viedenská električka je dostupná aj linkou MHD 82, ktorá premáva spod Mosta SNP a nachádza sa na Viedenskej ceste.