Obnova vozňa Ringhoffer L.W.P. BCDFa 1400

Pre potreby diaľkovej prepravy na elektrickej železnici Prešporok/Bratislava – Viedeň vyrobili pražské Ringhofferove závody osobné štvornápravové vozne s rozchodom 1 435 mm. V roku 1913 bolo vyrobených 14 kusov v rôznych prevedeniach. Všetky vozne boli v majetku spoločnosti Lokalbahn Wien – Pressburg (LWP). V roku 1916 k nim pribudlo ďalších 14 vozňov vyrobených Vagónkou Studénka. Osobné vozne boli na uhorskom (neskôr československom) úseku tejto železnice ťahané lokomotívami Ganz Eg a v neskoršom období aj motorovými vozňami Ganz CMg.

Vo vyhotovení BCDFa boli vyrobené v roku 1913 tri kusy s označeným 1400, 1401 a 1402.

B: II. trieda, C: III. trieda, D: batožinový oddiel, F: poštový oddiel, a: štvornápravový voz.
Vozeň 1400 sa podarilo nášmu klubu za podpory Radoslava Števčíka v roku 2016 odkúpiť a priviezť späť na Slovensko.
Vozeň 1401 je zrekonštruovaný a nachádza sa v električkovom múzeu v Mariazelli.
Vozeň 1402 bol zošrotovaný.

Rekonštrukcia historického vozňa Ringhoffer L.W.P. BCDFa 1400 pokračuje ďalšou fázou.
Interiér bol kompletne demontovaný a ostala len nosná konštrukcia.
Tá niesla známky výrazného poškodenia a na niektorých miestach úplne chýbala.

Z tohto dôvodu je potrebné postaviť nosnú konštrukciu úplne od základov.

Po zameraní a vyrobení nových dielov nosnej konštrukcie po častiach prebieha ich výmena. Niektoré chýbajúce časti sú opäť na vozni a prispejú k spevneniu celého rámu.

Niektoré časti sú prispôsobené tak, ako boli v roku 1913 vyrobené. Neskorší majitelia vozňa ich zakryli alebo nahradili novšími prvkami. Postupujeme podľa dostupných historických materiálov a plánov, ktoré máme k dispozícii.

Pri rekonštrukcii využívame aj bohaté skúsenosti Jozefa Majtáňa, ktorý už viacero historických vozňov rekonštruoval.

Odhadované náklady na rekonštrukciu predstavujú 100 000 eur s DPH.

Rekonštrukcia prebieha od polovice roku 2017. Predbežný čas ukončenia rekonštrukcie bude závisieť od dostupných finančných prostriedkov a od toho, či nás niečo ešte počas rekonštrukcie prekvapí.