Záchrana a obnova rušňa P.O.H.É.V. GANZ Eg 6 (2011 – 2014)

Koncom roka 2010 sme náhorou v Rakúsku objavili pôvodny rušeň legendárnej Viedenskej električky. Po prečítaní informácie, že mu hrozí zošrotovanie, ale je možný prípadný predaj sme neváhali ani sekundu a začali kroky na jeho záchranu. Za finančnej podpory Bratislavského okrášľovacieho spolku, Bratislavského samosprávneho kraja a podpory viacerých sponzorov a príspevkov z verejej zbierky sa to podarilo. V októbri 2011 sa rušeň po 70 rokoch vrátil opäť do mesta, pre ktoré bol špeciálne navrhnutý a vyrobený. Následne nasledovala 1. fáza rekonštrukcie do vystavovateľnej fázy.

Príchod lokomotívy Viedenskej električky späť na Slovensko