Príprava historického vozňa Viedenskej električky na celoslovenskú výstavu Rendez 2016

Historický vozeň Ringhoffer L.W.P. BCDFa 1400 je po návrate na Slovensko a po estetických úpravach pripravený privítať návštevníkov v rámci 18. celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel, ktorý sa bude konať 18. a 19. júna 2016 v areáli MDC ŽSR na Dopravnej ulici v Bratislave, na Rendezi.

Vďaka za túto akciu patrí členom nášho klubu: Roman Lukovics, Hugo Abdallah, Frederik Števčík, Rado Števčík, Martin Žarnovický, Zuzka Milatová, Mišo Milata, Peťo Martinko a Roman Delikát